Tottes täppu

Robust, vidsträckt lek-och klätterbana med trojaborg för barnen

och boulebana för vuxna.Gott om plats för lek och spring.

Här finns även gårdens höns.