Historik

Den 21 februari 1918 bildades Hoburgs hembygdsförening på dåvarande Hotell Karlshäll i Burgsvik i närvaro av bl.a. landshövding A W Roos. Förenings ordförande under de första femton åren var kyrkoherden i Öja, K P A Österberg, som hade hjälp av skalden Arvid Berggren och dåvarande folkskolläraren i Öja, David Gadd, sedermera arkivarie.