Årets utställning på Bottarve

Årets utställning på loftet är FARLIG KUST

Utställningen bygger nästan helt på Allan Cedergrens bok med samma namn. I boken behandlar Allan alla fartyg som strandat utmed södra Gotlands fem socknar. Bilderna i boken har Erik Olsson i Sanda gjort.

Allan berättar även om det fartyg (briggen Eliza 1852) som strandade, där det fanns risk att bli smittad av kolera. Besättningen fick sitta i karantän i Faluddens fiskeläge med vakt.

Det finns många strandfynd hemma på gårdarna här i socknarna och några visar vi på utställningen.

Utställningen är öppen samma tider som museet.