Hoburgs hembygdsförening 100 år

Den 21 februari med början kl 17, som är på dagen hundra år efter hembygdsföreningens första och konstituerande möte, håller vi vårt årsmöte i Vamlingbo bygdegård.

Det blir mat, musik och ett kåseri om de gångna hundra åren av Torsten Gislestam, som har ett långt förflutet inom föreningen.

Torstens far Axel Gislestam var ordförande under en lång tid, liksom han själv var några decennier senare. 

Välkomna

 

Läs mer om 100 åringen, i Hoburgsbladet nr 2 2017, här på hemsidan

(under rubriken Hoburgsbladet)