Hoburgs hembygdsförening 100 år

Alla medlemmar och övriga intresserade kallas härmed till

JUBILEUMSÅRSMÖTE

Vi firar Hoburgs hembygdsförenings 100 år på dagen för dess bildande

Onsdagen den 21 februari 2018 i Vamlingbo bygdegård

Program:

17:00   Årsmötesförhandlingar

18:00     Kvällsmat  och underhållning av :

                                Trio Fidelis 

              Därefter kåserar Torsten Gislestam om 

              Hoburgs hembygdsförening under 100 år 

             

              Varmt välkomna till en festlig afton!

Styrelsen i Hoburgs hembygdsförening