Styrelsen 2018

Ordförande:
Kerstin Jonmyren, Burgsvik

Vice ordf:
Sture Larsson, Fide

Sekreterare:
Birgitta Lundberg Sundre

Ledamöter:

Ingvar Jakobsson, Öja

Ingemar Linde, Öja

Åsabritt Stenberg Vamlingbo

Ola Larsson, Vamlingbo

Ulla Thomasson, Hamra

Stina Lindberg, Öja

Adjungerade:

Hilbert Karlqvist, Etelhem, kassör enligt uppdrag,

 

Revisorer:
Ulf Söderström, Vamlingbo
Eric Martell, Öja
Revisorssuppleanter:
Erik Storms, Vamlingbo,
Andreas Jakobsson, Vamlingbo

Valberedning:
Berthly Appelqvist Hamra, sammankallande
Ylva Wahlby, Hamra
Sören Larsson Stockholm samt Vamlingbo