Hembygdsföreningen

Hoburgs hembygdsförening bildades 1918 i samband med köpet av den rivningshotade gården Bottarve.

Föreningen vill värna och vårda hembygdens miljö och vårt kulturarv samt föra detta vidare till kommande generationer. Vi arbetar aktivt med publik verksamhet för både vuxna och barn.

Ändamål

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom

Att befrämja kunskaperna om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

Att insamla och dokumentera intressanta föremål och handlingar med anknytning till nutiden och gången tid.

Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

Att vårda och bevara Bottarvegården med dess samlingar.

Föreningen är ansluten till Gotlands Hembygdsförbund.

Hoburgs Hembygdsförening har idag drygt 400 medlemmar och verksamhetsområdet omfattar öns fem sydligaste socknar, Sundre, Vamlingbo, Hamra, Öja och Fide.

Medlemskap

Alla som är intresserade av föreningens syfte och verksamhet kan bli medlemmar. Genom att vara medlem stöder du kulturen på Storsudret.

Medlemsavgiften är 100 kr/person och år. Frivilliga bidrag mottages gärna!

Enklast blir du medlem genom att sätta in medlemsavgiften på vårt bankgiro 107-8765  (ange namn och adress tydligt!)

 

Donatorer och finansiärer

Mer än 100 ideellt arbetande som skänkt sin tid, kraft och kunskap

DBW
Akantus Antikt & Inredning
Gotlands kommun
Gotlandsfonden
Torsten Gislestam
Kulturföreningen Roxy
Leader+ Gotland
Länsbygderåd Gotland
Länsstyrelsen på Gotland
Mål 3
Ragnar och Lydia Nilssons
Solbjärge i Fröjel Stiftelse
Bertil Norrby AB
Sockenutvecklingen
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Stiftelsen längmanska Kulturfonden
Studieförbundet Vuxenskolan
Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Donatorer och finansiärer har gjort det möjligt för Hoburgs hembygdsförening att låta restaurera och modernisera byggnader och verksamhet vid Bottarve