Donatorer och finansiärer

Donatorer och finansiärer

Mer än 100 ideellt arbetande som skänkt sin tid, kraft och kunskap
Enskilda givare
Akantus Antikt & Inredning
DBW
Gotlands kommun
Gotlandsfonden
Torsten Gislestam
Kulturföreningen Roxy
Leader+ Gotland
Länsbygderåd Gotland
Länsstyrelsen på Gotland
Mål 3
Ragnar och Lydia Nilssons, Solbjärge i Fröjel, Stiftelse
Bertil Norrby AB
Sockenutvecklingen
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Studieförbundet Vuxenskolan
Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Donatorer och finansiärer har gjort det möjligt för Hoburgs hembygdsförening att låta restaurera och modernisera byggnader och verksamhet vid Bottarve