Bli medlem

Välkommen som medlem i Hoburgs hembygdsförening

Det stora kaffikalaset på Nyårsdagen, Midsommarfirandet, Bottarvefesten, föreläsningar och seminarier, utställningar, teaterföreställningar och aktiviteter för barn. Och hela sommaren är mangårdsbyggnaden med sina unika interiörer öppen, liksom kaffestugan, den välsorterade butiken och barnens favorit, Tottes Täppu.

Men hembygdsföreningen är på olika sätt också verksam på hela Storsudret, inte minst när det gäller bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Senaste tillskottet är det nya båthuset vid Stenmuseet vid Kettelvik, dit livräddningsbåten Elisabeth Wachtmeister nu fått återvända efter många års exil i Skåne.

Hembygdsföreningens mångfacetterade verksamhet kan endast bedrivas tack vare många människors frivilliga insatser. Du är välkommen att ge Ditt stöd till alla dessa insatser genom att bli medlem. Och vi välkomnar medlemmar från när och fjärran.

År 2018 firade hembygdsföreningen sitt hundraårsjubileum och kunde se tillbaks på hundra mycket händelserika år. Vår ambition är att föreningens verksamhet skall fortsätta att upplevas som angelägen och att Bottarve skall bevaras och utvecklas som museum och även fungera som en attraktiv mötesplats för morgondagens olika aktiviteter.

Medlemsavgiften är endast 100 kronor. Sätt in pengarna på föreningens bankgiro 107-8765. Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. Om Du vill få personlig kontakt kan Du höra av Dig till föreningens ordförande Gunnel Åkerblom, 0498-499139, gunnelakerblom@gmail.com, eller till sekreteraren Birgitta Lundberg, 0498-497439, birgittal.lu@gmail.com

Välkommen!