Medlemssida

 

Hembygdsföreningen är på olika sätt också verksam på hela Storsudret, inte minst när det gäller bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Senaste tillskottet är det nya båthuset vid Stenmuseet vid Kettelvik, dit livräddningsbåten Elisabeth Wachtmeister nu fått återvända efter många års exil i Skåne.

Hembygdsföreningens mångfacetterade verksamhet kan endast bedrivas tack vare många människors frivilliga insatser. Du är välkommen att ge Ditt stöd till alla dessa insatser genom att bli medlem. Och vi välkomnar medlemmar från när och fjärran.

Som medlem får du fri entre´ till Bottarvegården och Livräddningsbåtmuseet vid Kettelviken samt medlemstidningen Hoburgsbladet.

År 2018 firade hembygdsföreningen sitt hundraårsjubileum och kunde se tillbaks på hundra mycket händelserika år. Vår ambition är att föreningens verksamhet skall fortsätta att upplevas som angelägen och att Bottarve skall bevaras och utvecklas som museum och även fungera som en attraktiv mötesplats för morgondagens olika aktiviteter.

Medlemsavgiften är endast 150 kronor för enskild och 250 kr för familj

Sätt in pengarna på föreningens bankgiro 107-8765.

Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. Om Du vill få personlig kontakt kan Du höra av Dig till föreningens sekreteraren Birgitta Lundberg, 0498-497439, birgittal.lu@gmail.com

Välkommen som medlem i Hoburgs hembygdsförening !

 

OBS! Påminnelse till ca 100 medlemmar i föreningen

Efter två år utan att medlemsavgiften betalats skickar vi inte ut Hoburgsbladet.

Vårt bankgiro är 107-8765 eller swish 1236433817