lördag 24 juli kl.10.00

Läsa dikter så att man förstår dem, pedagogisk poesivandring.

Samling vid Muskmyr. Medtag egen kaffekorg