Jubileumsruta 2018

I samband med vårt hundraårsjubileum vill vi gärna visa de platser och byggnader som ägs eller förvaltas av Hoburgs hembygdsförening och som ligger i de olika socknarna på Storsudret utanför själva Bottarve museigård.

Räddningsbåten i Sundre

Vi hoppas i sommar kunna bli klara att inviga vårt båthus till den gamla räddningsbåten,Elisabeth Wachtmeister, som har funnits i Sundre åren 1904-1943, en roddbåt för tolv mans besättning.Den räddade många människor i svår sjönöd genom åren, men manskapet fick ibland också sätta sina egna liv på spel.Båten och det nya båthuset är ett samarbetsprojekt med Kettelviks stenmuseum i Sundre. Tid för invigning meddelas senare.

Kvarnutflykt

Välkomna på visning av den speciella kvarnen vid Hanséns, Bonsarve,

Vamlingbo. Värd blir Ing-Marie Tellström som för Hembygdsföreningen har inventerat kvarnar på Storsudret. Ciceron är Gunnar Hansén, Bonsarve.

Samling utanför kvarnen söndag 17 juni kl.13.00

Besök vid fyren i Valar

Hembygdsföreningen har tillsammans med föreningen Fyrtillsyn Gotland gemensamt ansvar för en gammal fyr i Valar.Den har tidigare varit till stor hjälp för fartyg på väg in i Burgsviken ,och har  därför stor sjöhistorisk betydelse.

Välkomna till fyren i Valar på den internationella fyrdagen söndagen den 19 augusti kl.14-16 för en visning.Ciceron är Berthly Appelqvist.

Skansen i Fide

Där Fide är som smalast har i århundraden varit en försvarslinje för traktens invånare, från Valdemar Atterdags tid till fram till kalla krigets 1960-tal.Där finns skyddsrum och en kanon kvar att bese.Hembygdsföreningen förvaltar anläggningen som Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde äger.

Välkomna för en visning torsdag den 19 juli kl.13.00.

Samling vid Fide kyrka.Ciceron från Gotlands försvarsmuseum.