Täckating 2006

Den stora täckatingen av ladugården på Bottarve 2/9 2006
Foto: Calle Ahlström

ating1
I orden Gemenskap och Arbetsglädje kan den stora täckatingen vid Bottarve
2 september 2006 sammanfattas. Belöningen för utfört arbete utgjordes inte av något annat än, eller bättre uttryckt: så fina gåvor som just dessa, gemenskapen och arbetsglädjen!

Och så mat och dryck förstås, i riklig mängd. Det gutniska ordet ating betyder ätande. Att arbeta och äta tillsammans, det är fest!

ating2

Allt som allt deltog helt frivilligt och ideellt nära 200 människor i arbetet: Från det tunga arbetet med agen, som framkörning, upphivning på taket och trampningen av densamma på det branta 40 meter långa ladugårdstaket, till den tids- och arbetskrävande organisationen i köket med middagsmat och kvällsmat samt kaffeservering vid klucku tei och otendag för alla.

ating6

ating3

ating5

Ett agtak håller i ungefär 30 år innan det är dags att läggas om. Därför är det viktigt att dokumentera arbetsmomenten, tekniken, materialet, ja, hela processen för att kunna föra den traditionella kunskapen vidare till kommande generationer. Två olika filmteam ställde upp ideellt och filmade oberoende av varandra denna dag för hembygdsföreningen. Det var Ulf Lindner, fotograf, samt KKV, (Konstnärernas kollektivverkstad) Burgsvik med Vincent Williams i spetsen.

ating7

Deras filmer har visats vid olika medlemsmöten, samt kommer att visas under föreningens 90-årsjubileum sommaren 2008 i samband med fotoutställning om Bottarve genom tiderna. Där kommer även att visas Ulf Lindners film och bilder från täckatingen till tröskvandringshuset som utfördes hösten 2007.

ating4

ating8

Rutinerad täckarbas var Erik Larsson, Domerarve, Öja.
Han kunde, tillsammans med Bottarves egen kranstöis Linda Storms, Vamlingbo, anställd på museigården, sätta kransen på taknocken klockan tre minuter i åtta på kvällen. Då hade arbetsstyrken varit i arbete under 12 timmars tid.

Ännu återstod den festligaste delen av dagen, kvällsmaten med smörgåsmat, risgrynsgröt och underhållning av Brändus Sveinpälsar i bygdegården.