Kvarnar på Storsudret

Mer vindkraft på Storsudret.

Vindkraften har alltid utnyttjats här på den blåsiga suderudden av Gotland. Förr använde man den till att mala säden till mjöl, för det livsviktiga syrade rågbrödet, och till att mala maltet till den nästan lika viktiga hembryggda drickan.

Även en sommarhuskvarn kan behöva vingar. Burge i Öja

Även en sommarhuskvarn kan behöva vingar. Burge i Öja

Maskineriet nästan intakt, men väggarna  otäta. Austre, Vamlingbo

Maskineriet nästan intakt, men väggarna otäta. Austre, Vamlingbo

På initiativ av ordförande Britta Holm

vill nu hembygdsföreningen föröka få fram medel till att restaurera de väderkvarnar som ännu finns kvar, så att man till och med kan mala på några av dem. Föreningens medverkan kan bestå i att, tillsammans med intresserade kvarnägare, gemensamt lämna in en ansökan om medel från i första hand EU:s landsbygdsutvecklingsprogram.

Som ett första steg har en kvarninventering gjorts, utförd av Ing-Marie Tellström och bekostad av medel från Leader + /Lyckoslanten..

Lite statistik från inventeringen:

Det finns 36 kvarnar totalt i våra fem socknar, 1 i Fide, 6 i Öja, 20 i Vamlingbo, 5 i Hamra och 4 i Sundre. Av dessa är 12 stolpkvarnar i trä där hela kvarnhuset vrids efter vinden, och 24 är hättkvarnar, eller holländare, där bara toppen av kvarnen, hättan, kan vridas.

10 av kvarnarna räddades undan ruin redan på 50- och 60-talen för att bli fritidshus. Många har blivit restaurerade, i varje fall till det yttre, och i tre stycken går det att mala i dag! Ungefär 9 stycken står med sitt maskineri så gott som intakt, och bara väntar på att få restaureras till malningsdugligt skick. Bonsarve kvarn med sitt unika maskineri är först ut, en del av restaureringskostnaderna är redan täckta. Sist men inte minst väntar Storkvänni i Burgsvik på bidrag till sina vingar för att åter få dominera bebyggelsen i samhället.

Att kvarnarna ligger ägarna varmt om hjärtat framgår av alla rörande och roliga historier som berättats under intervjuerna.

Vår förhoppning är att den intresserade ska kunna köpa inventeringen i tryckt form i Bottarvebutiken i sommar.

Ing-Marie Tellström, mars 2008

byggår 1824 Kvarne i Vamlingbo

byggår 1824 Kvarne i Vamlingbo

I väntan på vingar. Storkvänni Burgsvik

I väntan på vingar. Storkvänni Burgsvik

1700talskvarn Simunde Vamlingbo

1700talskvarn Simunde Vamlingbo

Kvarne i Vamlingbo

Kvarne i Vamlingbo

Stolpkvarnar finns inte många bevarade. Sandkvie Öja

Stolpkvarnar finns inte många bevarade. Sandkvie Öja

Storms Vamlingbo

Storms Vamlingbo

Gammal sexkanting från Bjärges i Vamlingbo väl värd att restaurera

Gammal sexkanting från Bjärges i Vamlingbo väl värd att restaurera

Storkvänni i Burgsvik är restaurerad och kärleksfullt underhållen, men maskineriet gick ej att rädda

Storkvänni i Burgsvik är restaurerad och kärleksfullt underhållen, men maskineriet gick ej att rädda

Storlagret, storhjulet och pärsen. Sallmunds Hamra

Storlagret, storhjulet och pärsen. Sallmunds Hamra

Kvarnstock i original med nya vingar på äldsta stolpkvarnen. Sallmunds Hamra

Kvarnstock i original med nya vingar på äldsta stolpkvarnen. Sallmunds Hamra

Vackert slöjdade detaljer i kvarnen från 1782. Mjölkistan, Sallmunds Hamra

Vackert slöjdade detaljer i kvarnen från 1782. Mjölkistan, Sallmunds Hamra

Trutn,storlagret, storhjulet, pärsn. Malstret skymtar. Juves Sundre

Trutn,storlagret, storhjulet, pärsn. Malstret skymtar. Juves Sundre

En intressant kvarn utan stenfot. Juves i Sundre

En intressant kvarn utan stenfot. Juves i Sundre