Gammeldags bröllop

Låtsasbröllopsbilder från juli 2011
Foto: Per Tellström

01
Vid Bottarvefesten i juli 2011 ville Hoburgs hembygdsförening genom små scener med dialoger i varje rum samt utomhus visa publiken hur ett traditionellt gotländskt bröllop förbereddes hemma på bröllopsgården för ungefär hundra år sedan.

02
Hela gården skulle vara i finast tänkbara skick. I smedjan smidde smeden.

03På vässtenen slipades liar, knivar, saxar och yxor.

04
En mängd limpor och kakor bakades.

05 Även öl skulle bryggas i stora mängder.

06Lännu, vörten, avsmakas när det runnit igenom maltet.

07En duktig knypplerska har städslats till bröllopsgården.

08 Astumor kommer med sänninggar, förning, till bröllopsgården, och mor i huset tar emot matgåvorna.

09 Plötsligt, mitt i allt ståhej, kommer en gårdfarihandlare till gården. Har verkligen någon tid med honom just nu?

10 Han är så grant klädd, kommer långväga ifrån, och vill prompt packa upp sina schalar.

 

11
En kvinnokarl verkar han vara, och en spjuver.

12 Astumor faller fort till föga.

13 Mor kan väl också unna sig något nytt till bröllopet!

14 Här far han en tolvskillingg, men dört var de!

15 På morgonen den stora dagen är spelkvinnorna tidigt i farten för att sätta festprägel på gården medan alla gäster anländer fram på förmiddagen.

16 I brudkammaren, medan bruden kläs, ordnar brudpigorna med sina och sina kavaljerers buketter.

17 De är tretton år, och det första bröllopet de är med om.

18 De kommer att få en lång och spännande dag. De ska hela tiden vara till hands för bruden, och de ska få träffa ungmansdrängarna!

19 Någon som inte gillar allt ståhej är farfar i undantagskammarn. Helst hade han velat ligga kvar i sparlakanssängen.

20 Farmor är desto ivrigare. Det går inte an att sitta overksam.

21 Sondottern ska gifta sig. Är det verkligen en duglig bonde  som gifter in sig här på gården?

22 23

24  I nöistuu träter tre källinggar om dukningen. Åtminstone verkar de ha lite olika mening.

25 Prästfrun har lånat ut både det ena och det andra till bröllopsgården och vet precis hur saker och ting ska vara på ett bröllop.

26  Det vet kokarmor också, och hon kan tala om att så här har vör alltut gärt pa den här partn.

27  Skaffarmor menar att det är nya tider och vill inte veta av något gräl om småsaker.

28  O-far, husbonden, har satt drängen i arbete med att putsa finselarna medan han tar tillfället i akt till beskeninggangående dagens uppgifter.

29  Nu hörs hovklapper och gården är full av folk. Närmar sig brudgummen?

30
Ja, nu är bruden färdigklädd, och första brudpigan har satt myrtenkrona och slöja på brudens huvud.

31 Bruden med sitt följe av uppassande brudpigor och bruttöverska gör sig beredd att snart möta brudgummen.

32  Brudgummen kommer med sitt följe.

33 Bruttbonden, brudgummen och de två ungmansdrängarna reidar ei gard.

34  De ställer upp på gårdsplanen och önskar att bruden ska visa sig.

35 Det är dags för bruden med sin uppvaktning av spelemän att tåga ut.

36  Och med dem hela gårdens folk.

37 Blänkande stövlar imponerar på töisar.

38  Brudgumsföljet ordnar sig,

39  Bruttbonden ger ett rörande tal till bruden på brudgummens vägnar, där han ber henne att ta emot sin brudgumme.

40  Inte ett öga är torrt.

41  Skaffarefar besvarar talet på brudens vägnar och önskar brudgummen välkommen till hemmet.

42  Ungmansdrängarna sitter av för att ta sporrarna av brudgummen och hålla hans häst.

43  Äntligen får han gå sin brud till mötes.

44  Äntligen får bruden möta sin stilige brudgum.

45  Vad säger man så här inför allt folk?

46
Hej, va du är vacker i dag!

47
Bottarvefestens arrangörer fick hela publiken att stämma in i den gamla gotländska brudmarschen!

48
Det har varit nervöst för ungmansdrängar och brudpigor också. Enligt tradition ska de paras ihop med varandra, men de vet inte i förväg med vem. När bruttöverskan meddelat paren fäster brudpigan en bukett på den utvaldes rockslag.

49  Så formerar sig spelmän, brudfölje och gäster till ett tåg runt ungmansstången, för att sedan försvinna in i huset för det är nu den riktiga bröllopsfesten börjar. Först med kaffe och saffransbulle, sedan färd till kyrkan och vigseln och sedan middag i bröllopsgården följt av ett hejdundrande firande i minst två dagar till.

50 51 52 53 54 Alla som var med i spelet på Bottarve museigård 31 juli 2011.