Barnens Bottarve

Pröva på hur barnen levde för hundra år sedan! Gå på en tipspromenad i huset och lär mer om gamla tider

lekplatsen Tottes Täppu Foto I-M Tellström

Foto: Carin Tellström

Tottes täppu. Alla barn är välkomna till Tottes Täppu, vår lekhage med gammaldags karaktär och robusta redskap för att hoppa, klänga och balansera. Lamm, kaniner, grisar och höns att mata.Pröva på hur barnen levde för hundra år sedan! Gå på en tipspromenad i huset och lär mer om gamla tider.

Foto: Stefan Ljungstedt

Foto: Stefan Ljungstedt