För barn på Bottarve

Tottes Täppu

Alla dagar klockan 11.00–17.00. Lekstuga och lekredskap. Gott om plats för lek och spring. Gårdens smådjur finns i en inhägnad. Boulbana för de vuxna.

Tipspromenad för barn från fem år

Alla dagar klockan 11.00–17.00 inomhus och utomhus tillsammans med en vuxen. Pris 20 kr/barn. Betala i butiken.

Prova på hur barnen levde för hundra år sedan

Tisdagen 2 juli, sedan är det alla tisdagar och torsdagar hela juli samt torsdagen1:a augusti. Mellan klockan 13.00 och c:a 15.00.

Barnen får bl. a. mata djuren, bära in ved och vatten och diska i balja.

Ledare: Eva Johansson, Öja. Pris 80 kr/barn. Saft och bulle ingår. Biljetter i

butiken. Max åtta deltagare, från fyra år.