Dagligen 11.00-17.00 Konst och hantverksutställningen SINNENAS UTTRYCK -HANDENS VERK

En minnesutställning över konstnärerna Ester Sörberg Lindgren och Herman Lindgren, sommarboende i Hamra och senare Fide. Vi visar även äldre hemslöjdade verktyg från Sudret.

Plats: Loftet på övervåningen i manbyggningen.

Solveig Karlström, Fide, har gjort utställningen.